Chính sách bảo mật thông tin quy định bởi Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hoài Đức và được cập nhật vào tháng 3/2022.

Dưới đây là mô tả cụ thể việc thu thập & sử dụng thông tin.

 Thu thập thông tin

Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hoài Đức sẽ thu thập các thông tin của Quý khách thông qua các quá trình Quý khách tương tác với các kênh truyền thông tiếp thị của công ty như website, mạng xã hội, tin nhắn hoặc cuộc gọi,…

Khi nhận thông tin từ khách hàng cung cấp, Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hoài Đức đảm bảo an toàn và bảo mật toàn bộ thông tin.

Phạm vi sử dụng & bảo mật thông tin

Như một phần cam kết của chúng tôi với khách hàng, toàn bộ thông tin được Quý khách cung cấp và chúng tôi thu thập được sẽ được sử dụng với các mục đích sau:

– Cung cấp thông tin sản phẩm

– Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm

– Xác nhận đặt hàng hoặc các dịch vụ Quý khách yêu cầu.

Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hoài Đức cam kết không chia sẻ hay tiết lộ dữ liệu thông tin của Quý khách. Ngoại trừ các trường hợp sau:

– Các đối tác vận chuyển, truyền thông và xử lý thông tin.

– Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền với yêu cầu cụ thể.

Sự thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của các điều khoản này để phù hợp với các nhu cầu của chúng tôi và sự phản hồi từ khách hàng cũng như đáp ứng các yêu cầu của pháp luật hiện hành. Quý khách hàng nên thường xuyên xem Chính Sách Bảo Mật này để kiểm tra bất kỳ thay đổi nào. Theo đó, chúng tôi sẽ ghi ngày cập nhật của chính sách này ở phía trên.

Vì vậy, khi Quý khách sử dụng website của chúng tôi sau khi thay đổi điều khoản nghĩa là Quý khách đã đồng ý và tin tưởng vào sự chỉnh sửa này.