Thanh toán khi nhận hàng

Ship COD (Thanh toán khi nhận hàng)

Thông qua các đơn vị vận chuyển, Hoài Đức sẽ tiến hành giao hàng và nhận thanh toán theo địa chỉ thỏa thuận với khách hàng.

Quý khách hàng sẽ thanh toán cho nhân viên giao hàng sau khi hoàn tất kiểm tra hàng hóa và nhận hóa đơn thanh toán. Trong trường hợp Quý khách hàng không có mặt tại địa chỉ thỏa thuận, vui lòng ủy thác cho người khác để ký nhận và thanh toán. 

Lưu ý: Quý khách hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ toàn bộ giá trị đơn hàng cho nhân viên giao hàng ngay khi hoàn tất kiểm tra hàng hóa.

Thanh toán qua ngân hàng (chuyển khoản)

Thông tin tài khoản thanh toán

  • Ngân hàng HD Bank
  • Số tài khoản: 0087 0407 0014 967
  • Tên tài khoản: Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hoài Đức
  • Chi nhánh: Hiệp Phú – Tp.HCM

Lưu ý:

Những sai sót trong quá trình chuyển khoản hoặc chuyển khoản sai thông tin, quý khách làm việc với ngân hàng để được xử lý ổn thỏa.